Oferta ogólna

Sprzątanie bieżące

 • Utrzymanie czystości w obiektach biurowych, handlowych, kamienicach, i blokach mieszkalnych.
 • Sprzątanie i doczyszczanie sklepów, magazynów, zakładów produkcyjnych wielkopowierzchniowych.
 • Bieżące utrzymanie czystości obiektów sanitarnych i technicznych.
 • Mycie okien i witryn sklepowych.
 • Utrzymanie otoczenia budynków – koszenie trawy, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, dachów itp.

Doczyszczanie

 • Kompleksowe doczyszczanie budynków po budowie, lub remoncie.
 • Mycie elewacji zewnętrznej budynków.
 • Usuwanie i zabezpieczanie powierzchni przed graffiti.
 • Usługi doczyszczania dla przemysłu (odkamienianie, usuwanie tłuszczu itp.).
 • Renowacja i zabezpieczanie powierzchni (polimeryzacja, nanotechnologia i inne).

Tereny zewnętrzne

 • Projektowanie oraz montaż automatycznych systemów nawadniania terenów zielonych.
 • Aranżacja terenów zielonych, sadzenie drzew, krzewów ozdobnych, zakładanie trawników.
 • Bieżąca obsługa kosmetyczna terenów zielonych – koszenie trawy, pielęgnacyjne przycinanie drzew, krzewów, żywopłotów, sprzątanie liści, oraz innych nieczystości.
 • Czyszczenie koszy studzienek kanalizacyjnych, odwodnień liniowych itp.
 • Czyszczenie rynien dachowych.
 • Odśnieżanie parkingów, ciągów komunikacyjnych, usuwanie gołoledzi itp.
 • Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli .