Oferta obsługi basenów oraz fontann

Baseny to obiekty, na których perfekcyjna czystość jest absolutnym priorytetem. Kluczową role odgrywa tu utrzymanie właściwych parametrów fizykochemicznych wody, oraz czystości niecek, rynien przelewowych i tzw. stref mokrych, oraz plaż w przypadku pływalni.

Posiadamy doświadczenie w zakresie mycia niecek basenowych, oraz doczyszczania całych budynków krytych pływalni. Zapewniamy również dostawy niezbędnych środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz odkurzaczy basenowych do bieżącego utrzymania czystości niecek.

Fontanny podobnie jak baseny wymagają nadzoru nad właściwościami fizykochemicznymi wody, oraz funkcjonowaniem instalacji obiegu i filtracji wody. Dbamy również o bieżącą czystość fontann w okresie ich pracy. Profesjonalnie zabezpieczamy fontanny do okresu zimowego, oraz przygotowujemy do rozruchu przed sezonem.